ปราสาทเปือยน้อย (พระธาตุกู่ทอง)

ปราสาทเปือยน้อย (พระธาตุกู่ทอง) หากพูดถึงศาสนสถานที่เป็นปราสาทเขมรโบราณในแผ่นดินไทย ส่วนใหญ่คนมักจะน…