Site Loader

เ ข า ช่ อ ง ล ม  | Khao Chong Lom

เขาช่องลม ตั้งอยู่ในเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งตลอดทั้งปี บรรยากาศของเขาช่องลมจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล แต่รูปภาพที่เราได้เห็นกันในช่วงนี้ จะเป็นเขาช่องลมในเวอร์ชั่น Green Season สวยสุดปัง! ความเขียวขจีของต้นไม้ที่ปกคลุมทั่วทั้งหุบเขา ต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมหน้าดิน โขดหินน้อยใหญ่ที่โผล่พ้นน้ำ น้ำตก ลำธารเล็ก ๆ และสายหมอกในวันที่ฝนตก

Play Video
Comments

ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ