แกรนด์แคนยอนคีรี ชลบุรี โลเคชั่นเด็ดใกล้กรุงเทพ

แกรนด์แคนยอนคีรี ชลบุรี โลเคชั่นเด็ดใกล้กรุงเทพ แกรนด์แคนยอนคีรี ที่เที่ยวชลบุรีแห่งนี้ อดีตเป็นบ่อด…