อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ จ.นครนายก วิวสวย ๆ ใกล้กรุงเทพ

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ จ.นครนายก วิวสวย ๆใกล้กรุงเทพ ที่จังหวัดนครนายก เมืองแห่งสายน้ำนี้ ที่นอกจากเขื่…