เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขาพระยาเดินธง เขาวงพระจันทร์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขาพระยาเดินธง เขาวงพระจันทร์ เที่ยว จ.ลพบุรี..วิวสวย ๆ ใกล้กรุงเทพ | 2 วัน 1 ค…