วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ประวัติวัดพระบาทภูพานคำโดยสังเขป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 พระ…