อุโมงค์ไม้ไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม จ.นครนายก

อุโมงค์ไม้ไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม จ.นครนายก “วัดจุฬาภรณ์วนาราม” ตั้งอยู่ในตำบลบ้านพริกจังหวัดนครนายก โ…