สวนบิ๊กเต้ BigTae Garden

สวนบิ๊กเต้ BigTae Garden สวนบิ๊กเต้ ตั้งอยู่ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ป…