เกาะขาม | อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะขาม | อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เกาะขามเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสัตหีบเลย เพราะฉะนั้นคนกรุงแค่…