บึงพลาญชัย หอโหวต จ.ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย หอโหวต จ.ร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหว…