พาเลาะ..เดินช้อป ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พาเลาะ..เดินช้อป ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตลาดน้ำอโยธยา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเนื้อที่ 60 …