กังหันลมไฟฟ้า ลำตะคอง

กังหันลมไฟฟ้า ลำตะคอง แวะชมหมอก กังหันลม ณ โรงไฟฟ้า ลำตะคอง โคราช แวะชมวิวสุดสวยกับวิวกังหันลมทามกลา…