มอหิวขาว น้ําตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ

มอหิวขาว น้ําตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ มอหินขาวคือกลุ่มเสาหินทรายสีขาวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนลานหญ้…